Η Κυπριακή Δημοκρατία στο μέσο δύο κόσμων

Βασικό κριτήριο της προσέγγισης που ακολουθήθηκε από το 2013 στο πλαίσιο των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, ήταν η ανάγκη αναβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ενεργός συμμετοχή της στις περιφερειακές και ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Οι Τριμερείς Συνεργασίες με όλα τα γειτονικά κράτη, που έχουν πλέον καταστεί θεσμός και παράγουν απτά αποτελέσματα σε μια πλειάδα θεμάτων, αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας
23 February, 2018
Tagged:
Του Νίκου Χριστοδουλίδη

Από τη μελέτη των κατά καιρούς πρωτοβουλιών για την επίλυση του Κυπριακού προκύπτει ξεκάθαρα ότι αυτές ήταν περισσότερο αποτέλεσμα παραγόντων σε συστημικό επίπεδο (δηλαδή περιφερειακών και διεθνών παραμέτρων) παρά εσωτερικών, όπως τα δεδομένα στο νησί και οι επιθυμίες του λαού της Κύπρου. Η ανάγκη, δηλαδή, διευθέτησης του Κυπριακού, απέρρεε κατά κύριο λόγο, από τις συνθήκες που επικρατούσαν σε περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον την εκάστοτε περίοδο και, πιο συγκεκριμένα, από τις ανάγκες και τις προτεραιότητες όχι των Κυπρίων αλλά των υπόλοιπων πρωταγωνιστών.

Περισσότερα στο τεύχος 16 του περιοδικού Δημοσιογραφία που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.