ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ*

Για ιδιώτες €28

 

Για επιχειρήσεις/εταιρίες €35

Για τους φοιτητές του ΜΠΣ Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία €16

*Οι συνδρομές είναι ετήσιες και περιλαμβάνουν όλες τις εκδόσεις του περιοδικού για το κάθε έτος. Το περιοδικό αποστέλλεται ταχυδρομικώς στους συνδρομητές.

Αιτήσεις για συνδρομές μπορείτε να υποβάλετε και ηλεκτρονικά εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.