Ωριμάνσεις – αλλά πού θα μας βγάλουν;

Καθώς σε κάθε στροφή θα ελλοχεύει μια στραβή (και η αδυναμία χειρισμού της) ή πάλι μια πρόκληση «εύκολης» αντιπαράθεσης, ο πειρασμός της αυτοπεριχαράκωσης στην οπαδικότητα θα παραμένει ισχυρός.

Emojis και κυβερνοψυχολογία: τι δείχνουν για τις σχέσεις των ανθρώπων;

Θα μπορούσαν τα emojis και τα emoticons να λειτουργήσουν ως νέα εργαλεία αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους στο ψηφιακό περιβάλλον; Σύμφωνα με την κυβερνοψυχολογία, η απάντηση είναι «ναι».