Είναι έτοιμη η δημοσιογραφία να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα; του Βασίλη Σωτηρόπουλου

Στην νέα περίοδο που εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εγκυμονείται η μεγάλη “μετάθεση”. Ενώ μέχρι τώρα…