Ψηφιακά εργαλεία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Fake News & Νέα Δημοσιογραφία

Διάλεξη με αφορμή τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και το πώς επηρεάζεται ο χώρος της δημοσιογραφίας, μέσω των Ψηφιακών εργαλείων δικτύωσης και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μπορεί η πολιτική διαφήμιση να επηρεάσει τη στάση και τη συμπεριφορά του κοινού;
Μια απόπειρα προσέγγισης της περίπλοκης αυτής διαδικασίας που λέγεται εκλογική απόφαση και στάση

Η εκλογική απόφαση είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία διευκολύνεται από μη λογικά στοιχεία, γνωστικούς κώδικες και ενδείξεις και η έρευνα αυτή αποπειράται να κάνει μια πρώτη προσέγγιση σε ορισμένες παραμέτρους που επηρεάζουν την εκλογική στάση