Μηντιακή κατασκευασμένη πραγματικότητα
Η παραπληροφόρηση και τα fake news σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μηντιακή κατασκευασμένη πραγματικότητα: Από τους πολέμους στην Κούβα και το Ιράκ στη Δημοκρατία και τον Εγγραμματισμό στα Μέσα