Η πολυφωνία κι ο δημοκρατικός του χαρακτήρας συνετέλεσε ώστε σύντομα το Al Jazeera να αποκτήσει πολλούς εχθρούς.