Κοινός τόπος μεταξύ των συμμετεχόντων η καταγραφή του αντιφατικού φαινομένου της ταυτόχρονης δυνατότητας πρόσβασης σε απεριόριστες πηγές πληροφοριών και της αναπαραγωγής ψευδών ειδήσεων.