Τονίστηκε πώς η έλλειψη προσωπικού στις ψηφιακές αίθουσες σύνταξης έχει οδηγήσει σε εγκατάλειψη της εξειδίκευσης.