Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης