Οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι δεν εκπαιδεύονται να καλύπτουν επικίνδυνες αποστολές, αλλά αποκτούν αυτή την ικανότητα στην πράξη.