Το ασαφές όριο

Εξώφυλλο του βιβλίου του Tim Finch ”The house of Journalists”