Βία και πολιτική

Φωτογράφος Λιάκος Γιάννης Intrimews