Ψηφιακά εργαλεία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Fake News & Νέα Δημοσιογραφία

Διάλεξη με αφορμή τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και το πώς επηρεάζεται ο χώρος της δημοσιογραφίας, μέσω των Ψηφιακών εργαλείων δικτύωσης και της Τεχνητής Νοημοσύνης.