Κατανομή ανά ηλικία και φύλο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

Κατανομή ανά ηλικία και φύλο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων