Διαδίκτυο και τεχνολογική αιτιοκρατία

Photographer Lorenzo Cafaro via unsplash.com Creative Commons CC0 license