Γράφημα: Μητρικός θηλασμός κατά ηλικία σε συμπληρωμένους μήνες στις Εθνικές Μελέτες συχνότητας και προσδιοριστικών παραγόντων θηλασμού 2017 και 2007

(Πηγή : Ηλιοδρομίτη Ζ, Παπαμιχαήλ Δ, Εκίζογλου Χ, Ντέκα Ε, Μαυρίκα Π, Ζωγραφάκη Ε, Κουτεντάκης Κ, Ζιδρόπουλος Σ, Σταύρου Δ, Παναγιωτόπουλος Τ, Αντωνιάδου-Κουμάτου Ι. «Εθνική Μελέτη εκτίμησης της συχνότητας και των προσδιοριστικών παραγόντων του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα». Αθήνα: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 2018.)