Είθε να κυµατίζει για καιρό

Photographer timothy muza via unsplash.com Creative Commons CC0 license