Η Δημοσιογραφία στη σκιά των ισχυρών του Χρήματος

Διαπλοκή εκδοτών και δημοσιογράφων, διαφθορά στη δημοσιογραφία, λογοκρισία και αυτολογοκρισία.