«Στη Συρία όλοι φοβούνται ν' ανοίξουν το στόμα τους»

Σε περιοχές όπου οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι, χωρίς ηλεκτρικό, διαδίκτυο
και τηλεόραση, τα περιοδικά μας είναι η μόνη σύνδεση με τον κόσμο.