Εικόνες κρατών: Στρατηγική επικοινωνία, ήπια ισχύς και μέσα ενημέρωσης

Εξώφυλλο του βιβλίου του Αθανάσιου Ν. Σαμαρά (Πρόλογος: Ρωμανός Γεροδήμος) από τις Εκδόσεις Καστανιώτη