Γερμανία

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στη Γερμανία απασχολούνται αποκλειστικά σε mini-jobs.