Είναι η κυβερνητική ραδιοτηλεόραση άνευ σηµασίας ;

Photographer Frank Okay via unsplash.com Creative Commons CC0 license