Το τέλος της Belle Epoque

Με την ευγενική παραχώρηση του Ruth Orkin Archive