Η λύση του Κυπριακού εκκρεμεί εδώ και 43 χρόνια επειδή, μεταξύ άλλων, δεν λαμβάνονται υπόψη τα αυτονόητα.