Κυπριακό

Από το Κραν Μοντάνα δεν κέρδισε καμία από τις δυο πλευρές.