Η Ευρώπη δεν μπορούσε να αντέξει μια ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση του Λιβάνου γι’ αυτό και κινήθηκε γρήγορα αντιδρώντας στην παραίτηση του Χαρίρι, με τη συμφωνία των ΗΠΑ.