Λογοκλοπή: Πόσο καλά γνωρίζετε τη θεµιτή χρήση;

Έχουν δίκιο ή λάθος οι πρωταγωνιστές των παρακάτω σεναρίων;