Ο µεσολαβητής, οι δηµοσιοσχεσίτες και ο γιος του δικτάτορα

Εξώφυλλο του βιβλίου του Ken Silverstein ”The Secret World of Oil”