Αμερικανικός Υπ. Εξ. εκκλησιάζεται στην Μητρόπολη Αθηνών

Στο ελληνικό ακροατήριο, η επιχειρούμενη σύνδεση των συμβόλων χριστιανισμός — Αμερικανός Υπ. Εξ. προσφέρει στοιχεία περισσότητας στο δεύτερο, κάνοντας τον “ξένο” διπλωμάτη να φαίνεται περισσότερο οικείος.