Πώς τα δεδομένα αλλάζουν τη δημοσιογραφική πρακτική
Η ερευνητική δημοσιογραφία οφείλει να αναπροσαρμόσει τον τρόπο άσκησής της

Στην εποχή όπου τα δεδομένα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, η ερευνητική δημοσιογραφία οφείλει να αναπροσαρμόσει τον τρόπο άσκησής της.

Gamification: Η ερευνητική δημοσιογραφία γίνεται παιχνίδι

Η δημιουργία «δημοσιογραφικών παιχνιδιών» φαίνεται να μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας καταλύτης αλλαγής παραδείγματος, φτιάχνοντας έναν μαγικό κύκλο για δημοσιογράφους και πολίτες.