Με σφυριά διέλυαν μηχανήματα οι Λουδίτες για να μη χάσουν τη δουλειά τους!