Απαραίτητη η ορθή ενημέρωση για τη χρήση ασύρματου δικτύου στα σχολεία

Απαραίτητη η ορθή ενημέρωση για τη χρήση ασύρματου δικτύου στα σχολεία