Απόρρητο: Νοµική προστασία των δηµοσιογραφικών πηγών

Το περίφημο “δημοσιογραφικό απόρρητο” , δηλαδή η υποχρέωση των δημοσιογράφων να μην αποκαλύπτουν τις πηγές τους, έχει γνωρίσει σημαντική σχετικοποίηση στον σύγχρονο κόσμο.