Μεσοσταθμική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Μεσοσταθμική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας