Οι γυναίκες στην Τουρκία-

Διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας