Ποσοστό πληθυσμού με ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες για λόγους οικονομικούς, γεωγραφικής απόστασης ή λίστας αναμονής, 2014

Ποσοστό πληθυσμού με ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες για λόγους οικονομικούς, γεωγραφικής απόστασης ή λίστας αναμονής, 2014