Η παρακµή της κινηµατογραφικής δηµοσιογραφίας

επισκέπτες στην MiArt, την διεθνή έκθεση νεώτερης και σύγχρονης τέχνης στο Μιλάνο