Δημοσιογραφία, τεύχος 11, εξώφυλλο. Brexit και τουρκικό πραξικόπημα. Καλοκαίρι 2016.