Δημοσιογραφία, τεύχος 12, εξώφυλλο. Απρόβλεπτη Αμερική. Χειμώνας 2016.