Η σύγχυση της πολιτικής λογοδοσίας µε τις πελατειακές σχέσεις

Εξώφυλλο του βιβλίου του Χρυσάφη Ι. Ιορδάνογλου ”Κράτος και ομάδες συμφερόντων. Μια κριτική της παραδεδεγμένης σοφίας”