Ποντιακή μουσική, social media και πολιτικός ακτιβισμός στην Τουρκία

Φωτογράφος: Νίκος Μιχαηλίδης