Πώς γεννήθηκε αυτή η ιστορία

Όταν ο αγώνας ενός ανθρώπου στη Συρία γίνεται ρεπορτάζ, τέχνη και ιστορία