Προσχωρώντας στο Χορό

Η αρθρογραφία του Albert Camus, πολύ περισσότερο από τα διάσηµα µυθιστορήµατά του,

αποκαλύπτει την εξέλιξη του στοχασµού του για τη ζωή και τον τρόπο που πρέπει κανείς να ζει