Ψυχολογικοί µηχανισµοί της κρίσης. Τρέλαινε, διαίρει και βασίλευε.

Photographer Demeter Attila via pexels.com Creative Commons CC0 license