Για μιαν επιστροφή του ανικανοποίητου δημοσιογράφου

Photo: Library of the Congress