Οι επιθέσεις που ξεκίνησαν από τους χρήστες των ΜΚΔ με στόχο την εικόνα της εταιρίας United Airlines συνέθεσαν ένα πρώτης τάξεως σκηνικό κρίσης.