Μποκόρος

Πορτοκαλιά, λάδι σε πανί και ξύλο, 39 x 54 εκ., 2000.