ΜΠΟΚΟΡΟΣ

Σημαία με φλόγες, λάδι σε πανί και ξύλο, 122 x 200, 2015.