Φωτεινή χαρακιά, λάδι σε λινό και ξύλο, 44 x 149 εκ. 2005.